Az eredményszerkezet

StartMa markekting és vállalkozás
A StartMa program marketinges tárgyú cikksorozatában a szűken online-tematikus blokkot jelen írásunkkal egy időre lezárjuk (például az ún. lokális online marketingre nem itt, hanem a csak részben online geomarketing taglalásánál kerítünk majd sort hamarosan).

                Összefoglalásként általánosságban elmondhatjuk, hogy bár az offline (hagyományos) marketing négylépéses folyamati elve („AIDA”: figyelemkeltés / érdeklődés-fokozás / vágykeltés / közvetlen vásárlás-kiváltás) az online marketingnél is fennmarad, ám az utóbbi ágon mód van a cég-ismertség jóval személyesebb, akár folyamatosan interaktív-kommunikációs felépítésére, egyben – a bizalomnövekményt is hasznosító –  eladási tölcsérré formálására.

E forma beérlelése, létrehozása szempontjából a gyors pénzkeresésre fókuszáló online magatartás célszerűtlen. Egy internetes hírlevél természetesen magában is növelheti az eladások számát (újramozgósíthat meglévő vásárlókat és szerezhet újakat), de teljesítményének jó esetben csak mintegy ötödét jelenti a közvetlen eladási haszon: más mérhető eredményeket is kell hoznia. Ezért ha sell– (közvetlen értékesítési) szempontból sovány volna is az eredménye, az összesített hírlevél-hatás mégis telt marketinges eredményű lehet, középtávon elősegítve az eladások számának megugrását.  A 21. század legkorábbi éveiben a következő öt haszon-aktivitást (5S) állapították meg egy olyan online lépés esetében, mint például az internetes hírlevél. 1. sell – erről az imént volt szó.         2. serve – szolgálat; a célközönség számára előnyös –  ezért a kommunikátor számára méltánylást szerző –  grátisz értéknyújtás: extra ágazati vagy termékinformációk, exkluzíve online elérhető ajánlatok. A potenciális ügyfelekben meg kell jelenjen az az érzet, hogy aktuális online időzésük előnyös foglalatosság, minthogy gyors információszerzési lehetőséget, gördülékeny megújítási alkalmakat, problémakérdéseikre megoldásokat nyújt. 3. speak –    megbeszélés, párbeszéd-alakítás: online kérdőív-csatolás, vásárlói preferencia-követő eszközök alkalmazása. Az ügyfelek jobb megismerése, viselkedésük jobb megértése jobb válaszadásokat és jobb válasznyeréseket tesz lehetővé, a kapcsolat könnyebben válik épületessé. 4. save – megtakarítás; itt valójában nem aktivitási mozzanatról, hanem a nyomda és a posta kerüléséről van szó. A digitális marketing átaljában költséghatékonyabb a hagyományosnál,                   kedvez az azonnali válaszok igényének, időt és erőfeszítést takarít meg számunkra. 5. sizzle  – pezsgetés. Márkaerősítés: egy-egy termék-brand értékeit újra-tudatosítani, a róla alkotott képet felélénkíteni, új megvilágításba helyezni.

A termékmárka jelenléte a digitális platformon fejleszthető és fejlesztendő.  Ebben az online fejlesztésben  a közösségi média nagy szerepet játszhat, akár

főszerepre juthat.

                 Az imént vázolt 5S természetesen nem tévesztendő össze azzal  az 1991-es kialakítású 5S-sel, amelyet „S” hanggal kezdődő japán kulcsszavakra szerkesztettek, és amely a munkahelyi tevékenység generál-optimalizálási  módszereként terjedt el.

 A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)