Egyéni ötletek szerepe a kisvállalkozásokban

faipari kisüzem
A „Mosolyalkotóház” olyan faipari kisüzem, amely mind hobbikedvelőknek, mind vállalkozóknak helyet és alkalmat biztosít arra, hogy a legkorszerűbb asztalosszerszámok és berendezések használatával, komoly asztalosmesteri, szakoktatói szakértelem támogatásával alkotó tevékenységet végezhessenek.

Kezdeményezésünk valóban mosolyt varázsol az ott tevékenykedők arcára és mindazokéra, akik az ott folyó kreatív alkotótevékenység eredményét élvezik a mindennapokban. Cikksorozatunkban szeretnénk bemutatni az ott folyó tevékenység hátterét és kedvet ébreszteni hozzá mindazokban, akik inspirációt éreznek hasonló közösségi életben való részvételhez.

__________________

Már korábban szóltunk róla, hogy mennyire fontos egyéni ötletekkel is szolgálni a megrendelőink felé. Ezzel nemcsak egyedivé tesszük a bútorainkat, hanem saját magunkat is inspirációnak tesszük ki. Így meg lehet tartani motivációt az asztalos szakmában, növelni is lehet az ügyfélkört. A megrendelők meghálálják, ha bevonjuk őket a tervezési folyamatba és maximálisan figyelembe vesszük elképzeléseiket. Nem kell félni a szakmai szempontjaink érvényesítésétől, mert a megrendelők be tudják látni érveinket, kedvelik a szakmai irányítást, mellyel bizonyítható a rátermettség. Megelégedettségük esetén továbbajánlásukra bátran ehet támaszkodni.

Ha más mester munkájából töltekezünk, mindenképpen ügyelni kell a szellemi tulajdon jogára. Ezek a jogok többfélék, a bútorok tekintetében a használati mintaoltalom, illetve formatervezési oltalom, legvégső esetben szerzői jog állhat fenn egy adott művön.

A használati mintaoltalom a szabadalmi szintet el nem érő találmány esetén áll fenn, ha új szerkezeti kialakításról van szó. Ez a 10 éves jogi védelem a szabadalomnál egyszerűbb, kézzelfogható műszaki megoldásokra vonatkozik.

Az újdonság követelménye nem olyan szigorú, mint szabadalom esetén az abszolút világviszonylat: írásos nyilvánosságra jutás, belföldi gyakorlatba vétel. A 10 év eltelte után közkinccsé válik a védett műszaki megoldás.

A formatervezési mintaoltalom a tárgy külsejére vonatkozó jogi védelem, amely új vagy egyéni jellegű formatervezési minta ipari vagy kézműipari áru egészén vagy részén jelenik meg. Ez az oltalom 5 évig tart, amely legfeljebb négyszer újítható meg, tehát összesen 2 évig állhat maximum formatervezési mintaoltalom alatt egy tárgy.

A szerzői jog is védheti magát a művészeti alkotású művet akkor, ha egyéb fenti két oltalommal nem él a szerző, illetve azok ideje lejár. Fontos kiemelni, hogy a szerzői jog az ötletet még nem védi, tehát az ötletszintet meg kell haladnia a műnek a védelem beállásához, azaz létre kell jönnie.

A műnek egyéni, eredeti jelleggel kell rendelkeznie. Egyéni jellegről akkor beszélünk, ha adott körülmények között fennálló többféle kifejezési mód közül egyéni módon valósult meg az alkotás. Az eredetiség pedig azt jelenti, hogy a művet a szerző alkotta meg és nem korábban létező alkotás szimpla másolása történt meg.

A szerzői jog alapján is mindenki mással szemben fel lehet lépni és egy előre meghatározott ideig tart a védelmi idő, amelyet követően közkinccsé válik a mű. A szerzői jog személyi és vagyoni jellegű jogokból áll, mely utóbbi szűnik csak meg a védelmi idő lejártával, az előbbi nem és az át sem ruházható másra.

A legjobb, ha törekszünk egyéni megoldásokra, de ha nem lehetséges, akkor figyelmesen kell eljárni a szellemi tulajdonjogokra tekintettel.

A Mosolyalkotóház Kft. környezetbarát és szociálisan érzékeny projektje a Széchenyi 2020 GINOP-5.1.7-17-2019-00240 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című projekt keretében az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

Gyakorlóműhely

(X)