A roma vallás

More Pékség
Összefoglaló: Sokféle ember létezik egy országban. Különböznek nézeteik, stílusok, ismereteik vagy éppen vallásukat tekintve. Ismerje meg a roma vallást és annak sokszínűségét.

 

Noha a roma etnikai csoportok eltérő szabályrendszerrel rendelkeznek, egyes szabályok mindenki számára közösek. Ezeket a szabályokat a roma kódexnek tekintik, az eltérő szabályokat pedig „szokásoknak” nevezik. A szóbeli roma kultúrák leginkább a roma kódexhez ragaszkodnak, ezek a közösségek földrajzilag elterjedtek. Vannak közmondások a roma törvénykönyvről és szokásokról, például:

Annyi szokás létezik, ahány roma csoport van.

Sok roma csoport létezik, de csak egy törvény.

A roma kódex szabályai leírják a roma közösségen belüli kapcsolatokat, és korlátokat szabnak a szokásokra, a viselkedésre és az élet egyéb vonatkozásaira. A roma kódex nincs megírva, a roma nép szájhagyománya tartja életben.

A romák gyakran átveszik fogadó országuk domináns vallását, ha hivatalos vallási intézményhez kapcsolódó szertartásra van szükség, például keresztelésre vagy temetésre (sajátos hitrendszerük, őshonos vallásuk és istentiszteletük az ilyen örökbefogadási folyamatoktól függetlenül megmarad). A romák továbbra is gyakorolják a ” saktizmust „, Indiából származó gyakorlatot, amelynek során egy istenimádathoz női közvetítőre van szükség. Ennek a gyakorlatnak a betartása azt jelenti, hogy a keresztény Istent imádó romák számára az imádságot Szűz Márián vagy anyján, Szent Annán keresztül folytatják. A saktizmus az emberek Indiától való elszakadása után, több, mint 1000 évvel is folytatódik.

A roma vének szellemi vezetőként szolgálnak, nincsenek különösebb roma papok, egyházak vagy roma szentírások.

Azok a roma közösségek, amelyek évszázadok óta laknak a Balkánon, gyakran „török ​​cigányoknak” nevezik, a következő történetek vonatkoznak a vallási meggyőződésükre. Bulgária északnyugati részén, valamint Szófiában az iszlám volt a domináns vallás, azonban jelentős átalakulás történt a keleti ortodox kereszténység felé. A romániai romák többsége ortodox keresztény.

Görögországban élők, akik Athénban, Thesszalonikiben, Görögország középső részén és Égei-tengeri Macedóniában élnek, többnyire ortodox keresztények, az iszlám meggyőződéssel a lakosság kisebbsége vall. Albánia roma népe mind muszlim. Macedóniában a roma emberek többsége hisz az iszlámban. Szerbiában a legtöbb roma ember ortodox, Koszovó vitatott területén a roma lakosság túlnyomó többsége muszlim.

A legtöbb kelet-európai roma római katolikus, ortodox keresztény vagy muszlim. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban élők többnyire római katolikusok vagy protestánsok. Egyiptomban a romák keresztény és muszlim népekre oszlanak.

A második világháború óta egyre több roma fogadta be az evangélikus mozgalmakat. A romák először lettek miniszterek, és létrehozták saját, autonóm egyházukat és missziós szervezeteiket. Egyes országokban a romák többsége a roma egyházakhoz tartozik. Ez a váratlan változás nagymértékben hozzájárult a romák jobb társadalmi megítéléséhez. Az általuk végzett munkát legitimebbnek tekintik, és megkezdték a kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó engedélyek megszerzését.


Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA