Kelet-Európa legnagyobb etnikai kisebbsége

More Pékség
Összefoglaló:
Kelet-Európa legnagyobb etnikai kisebbségének történelmi érdekességeit mutatjuk be. Erős identitásukat sikerült megőrizniük a sok száz év alatt. Számos érdekességet rejt cikkünk.

 

Kelet-Európa legnagyobb etnikai kisebbsége a romák, a régió talán leginkább félreértett, leginkább üldözött kisebbsége. Körülbelül hatszáz évvel ezelőtt indiai migrációjuk óta a romák gazdasági, politikai és kulturális megkülönböztetést szenvedtek mind a kommunista, mind a kapitalista, mind a demokratikus és totalitárius társadalmak által. Az 1989 utáni kelet-európai átmenet hatalmas etnikai alosztályt hozott létre, amely több mint 5 millió romából áll, akik minden statisztikai mutató alapján – politikai, társadalmi és gazdasági szempontból (műveltség, jövedelem, élettartam, csecsemőhalandóság, étrend, kormányzati képviselet, hozzáférés) egészségügyi ellátáshoz és költségmentességhez, oktatáshoz, foglalkoztatáshoz) Kelet-Európában az etnikai csoportok közül a legalacsonyabb.

Az állapot mégsem annyira sivár. A hatalmas akadályok ellenére a romák ellenálltak az asszimilációnak, és sikerült megőrizniük az erős identitásukat. A posztkommunista átmenet ösztönözte az emberi jogi mozgalmak megjelenését a romák körében, valamint politikai és kulturális szervezetek, pártok és szakszervezetek megalakulását. Ezek a szervezetek óriási feladatot vállaltak a romák körében elterjedt és koherens politikai tudatosság ösztönzésére, valamint a diszkrimináció elleni küzdelemre az élet minden területén, mind intézményi, mind informális téren. Végül a roma kultúra virágzott, különösen a zene és a tánc előadó művészetében. A fenti tényezők ösztönözték a nyilvános roma identitás megfogalmazását politikai és kulturális értelemben.

Fontos megjegyezni az európai roma csoportok nagy heterogenitását a település, a nyelv, a nyelvjárás, a vallás, a foglalkozás, a szokások, a meggyőződés és az osztály tekintetében. Ezenkívül a romák egyedülálló nép Európában, mivel diaszpóra népek, akiknek nincs állítólagos hazájuk. Bár India származási helyük, nem tartják be a haza fogalmát, és nem akarnak független államot létrehozni. A területi bázis hiánya miatt kívülállóknak tekintették őket, akiknek hiányzik a stabilitás és az állandóság, a lényeg más. Sőt, nincs „anyaország”, amely támogatná ügyüket, és emiatt sok országban megtagadják tőlük a „nemzetiség” státuszt. 

Végezetül szeretnénk megosztani egy történelmi érdekességet. Nyelvi bizonyítékok azt mutatják, hogy a romák eredetileg Észak-Indiából származnak, és hogy valamikor Kr. U. 800–950 között vándoroltak ki a területről. A roma nyelv, szanszkrit származású és szoros rokonságban áll a hinduval. Ma a romák számos nyelvjárásban léteznek, tükrözve a római diszperzió útjait. Egyes roma csoportok azonban jelenleg nem kommunikálnak roma nyelven. A romák mindig kétnyelvűek voltak, és sok esetben többnyelvűek. A Dél-Balkánon a romák roma nyelven beszélnek, plusz a helyi délszláv nyelv, vagy török, albán vagy görög nyelven.

Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség
Romák Európában

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA