Romák Európában

More Pékség
Összefoglaló:
Az eurocities jelentés és a romák kapcsolatát ismertetjük olvasóinkkal. Továbbá Európa legnagyobb kisebbségének anyagi és társadalmi helyzetét és a szolgáltatásokhoz való hozzáférését vizsgáljuk.

A romák Európa legnagyobb etnikai kisebbsége, becslések szerint 10-12 millió roma él a kontinensen. Helyzetük továbbra is kritikus, mivel továbbra is szembesülnek a diszkriminációval és egyenlőtlen bánásmóddal. A roma emberek nagyobb valószínűséggel munkanélküliek és mélyszegénységben élnek a nem romákhoz képest. Mindez korlátozza esélyeiket a jó oktatáshoz való hozzáférés és tisztességes életkörülmények kialakításában. Gyakran bizonytalan körülmények között élnek, és bizonytalan a hozzáférésük az alapszolgáltatásokhoz. A romák helyzetének javítása érdekében az EU elfogadta a nemzeti romákra vonatkozó uniós keretrendszert. Integrációs stratégiák 2011-ben a roma integráció nemzeti, regionális szintű megvalósítása céljából készült. A fokozott erőfeszítések ellenére a romák helyzete továbbra is kritikus és megerősítést igényelt, mely újabb cselekvési tervezet szükségességét eredményezte. Mely következményeképp 2016 decemberében az EU Tanács sürgette a romák integrációjának felgyorsítását „különösen helyi szinten”. A romák többsége városi területeken él, hogy növelje esélyeit a munkára.  Valójában a városok a romákhoz legközelebb eső kormányzati szintek és a legjobban testreszabott megoldások kidolgozásában. A városoktól első kézből szerzett információk hatékony módja annak, hogy életképes visszajelzést kapjunk a romák helyzetéről. A romákkal kapcsolatos statisztikák azonban nemzeti szinten alapulnak, és nem tartalmaznak helyi vagy városi dimenziót. A romák helyi szintű befogadására vonatkozó adatok továbbra is szűkösek, a helyi hatóságok erőfeszítései pedig kevésbé dokumentáltak, mint nemzeti szinten.

Az eurocities jelentés azért készült, hogy válaszoljon a romák befogadási helyzetének feltérképezésére helyi szinten. A jelentés azokat a kihívásokat vizsgálja, amelyekkel a romák szembesülnek a városokban foglalkoztatáshoz, lakáshoz, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférésük tekintetében. A jelentés azt is feltárja, hogy a városok miként reagálnak ezekre a kihívásokra, milyen kezdeményezéseket hajtanak végre, hogyan vesznek részt a romákkal, és milyen támogatásra van szükségük ahhoz, hogy elősegítsék a romák befogadását. Nincs egyetlen homogén roma népesség, de a városokban több, különféle roma is található, különböző igényekkel rendelkező közösségek. Egyes városokban vegyesen élnek az őshonos romák, hosszú távú lakóhelyű romák és a nemrég érkezett romák az EU 2004-es bővítéséből. A belföldi romák általában jobb helyzetben vannak, mivel teljes jogaik vannak állampolgárként vagy lakosok, és ismerik a várost, a munkaerőpiacot és a számukra elérhető szolgáltatásokat. A nemrég érkezett romák szembesülnek a nyelvi akadályokkal, és még több támogatásra van szükségük, bizalmuk elnyeréséhez, továbbá, hogy megismerhessék a rendelkezésükre álló közszolgáltatásokat. 

Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA